សម្តេច ហ៊ុន សែន ៖ គ្រីស្តបរិស័ទត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិភាព សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុង​សង្គមឲ្យបានគង់វង្ស​

«គ្រីស្តបរិស័ទត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិភាព សន្តិសុខ

ចុចអាន