ទំព័រដើម ​/ រូបថត / កំពត-កែប
ក្រុមសង្គហៈព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែបជុំគិរី ចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារក្រីក្រ ហេីយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផង
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.