ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ប្រចាំខែ     មីនា    
30/03/2017
ក្រុមសង្គហៈព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែបជុំគិរី ចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារក្រីក្រ ហេីយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផង
រូបថត: 4
16/03/2017
គ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសអេហ្ស៊ីពព្យាបាលជំងឺនៅកំពត
រូបថត: 5
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.