ទំព័រដើម ​/ រូបថត / ប្រចាំខែ     សីហា    
30/08/2017
វេទិកា អន្តរសាសនាថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជា "ពិធីសូត្រធម៌​ អធិដ្ឋាន និងបញ្ចូនសារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស និងបញ្ចប់ទាសភាពសម័យទំនើប"
រូបថត: 10
27/08/2017
សន្និសិទ ASEACCU លើកទី២៥នៅប្រទេសថៃ
រូបថត: 5
27/08/2017
បោះជំរុំក្មេងជំទង់នៅភ្នំវល្លិ៍
រូបថត: 5
23/08/2017
គ្រូសាលាមត្តេយ្យទទួលសញ្ញាបត្រពីអង្គការគ្រួសារយើង
រូបថត: 3
22/08/2017
លោកអភិបាលអូលីវីយេ ទស្សនៈកិច្ចនៅស្វាយស៊ីសុផុន
រូបថត: 5
20/08/2017
អភិបូជាជាមួយក្រុមការិយាល័យព័ត៌មាននៅព្រះសហគមន៍សៀមរាប
រូបថត: 5
14/08/2017
ដំណើរទស្សនៈរបស់ក្រុមបងស្រីសាលេស៊ាន នៅគម្រោងការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តតាកែវ
រូបថត: 10
08/08/2017
សកម្មភាពខ្លះៗក្នុងទិវាយុវជនអាស៊ីរបស់ក្រុមយុវជនកម្ពុជា
រូបថត: 15
1  1 Page

© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.