• 26/11/2016
  អភិបូជាបុណ្យសពម្តាយក្មេកលោក លី សុវណ្ណា ជានាយកការិយាល័យ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិកកម្ពុជា

  រូបថត: 4  ​ដូនជីឧបការគុណសញ្ជាតិខ្មែរ២រូបប្រកាសពាក្យសច្ចានិរន្តរ៍នៅភ្នំពេញ

  ក្រុមគ្រួសារ​ដូនជី​ឧបការគុណ​នៅព័រស្យឺ ដែលមាន​វត្តមានក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា បាន​រៀប​ចំពិធី​អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ ដោយមាន​ប្រកាសពាក្យសច្ចានិរន្តរ៍​​សម្រាប់​ដូនជី​ម៉ារី​ម៉ា​ដា​ឡា ឌិន ចន្ថា និង​ ដូនជីអានម៉... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំអភិបាលអាស៊ី(FABC)នៅស្រីលង្កា
  28/11/2016
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.