• 30/03/2017
  ក្រុមសង្គហៈព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែបជុំគិរី ចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារក្រីក្រ ហេីយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផង

  រូបថត: 4  ព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយ អាលេលូយ៉ា!

  គ្រីស្តបរិស័ទមកពីកន្លែងផ្សេងៗ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកតំបន់​ខេត្តតាកែវ ​បានជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារ សន្តីម៉ារីញញឹម នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិចំការទៀង ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ នាល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែមេ... អានបន្ត

  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  អគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាសនៅព្រះវិហារទូតាំង
  04/04/2017
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.