• 26/11/2016
  អភិបូជាបុណ្យសពម្តាយក្មេកលោក លី សុវណ្ណា ជានាយកការិយាល័យ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិកកម្ពុជា

  រូបថត: 4  ខួប៤ឆ្នាំនៃការស្រង់ ព្រះនាងម៉ារីពីបាតទន្លេរមេគង្គ
  ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីបុណ្យរំឮកខួប៤ឆ្នាំនៃការរកឃើញរូបសំណាកព្រះនាងម៉ារីនៅបាតទន្លេរមេគង្គ ក្នុងភូមិអរិយ្យក្សត្រ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល ។ ពិធីនេះបានចាប់ផ្តើមដោយអធិដ្ឋានសូត្រផ្គាំ និងប្រារ... អានបន្ត
  ប្រឹត្តិប័ត្រជីវិត
  សារលិខិត
  កាលវិភាគរបស់លោកអភិបាល
  ប្រជុំអភិបាលអាស៊ី(FABC)នៅស្រីលង្កា
  28/11/2016
  ម៉ោងក្នុងការិយាល័យ
  ចន្ទ័ ដល់ សុក្រ
  ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ និង ១៤:០០ - ១៧:០០
  ទូរសព្ទ័ ៖ ០២៣ ៦៤០ ០៨៤១
  រដ្ឋបាល
  គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍

  © Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.